• +974 4414 1498
POROTTA

POROTTA

400gm X 12

Veg/Non veg Samoosa

Veg/Non veg Samoosa

240gm X 24

Veg/Non veg Burger

Veg/Non veg Burger

360gm X 12

Tortilla

Tortilla

960gm X 10

French Fries

French Fries

2.5kg X 4

'; echo''; echo''; } ?>